Let og intuitiv
aktivitetsstyring

Hvad er systemet?

Til alle der arbejder med sager eller projekter

Exfonet er vores aktivitetsstyringssystem, som udover den traditionelle sagsbehandling kan understøtte ethvert forretningsområde i jeres organisation eller virksomhed, eksempelvis juridisk sagsbehandling, forskellige former for projektstyring, HR-opgaver eller behandling af legatansøgninger. Det er et meget enkelt system, og derfor let og intuitivt at arbejde i for alle. Systemet tilbyder funktionalitet, som kendetegner traditionelle sagsbehandlingssystemer.
ECM- og ESDH-systemer gør det samtidig muligt at styre og ensrette arbejdsgange og aktiviteter, så jeres brugere kan arbejde langt mere effektivt. Exfonet er et standardsystem, som via sin enkle opbygning hurtigt kan tilpasses hver enkelt kunde ved hjælp af dets indbyggede konfigureringsmuligheder. Systemet er udviklet på Sharepoint- og Microsoft-standardplatformen og imødekommer naturligvis GDPR-kravene.

SYSTEMETS OPBYGNING

STANDARDSYSTEM, DER MEGET NEMT KAN TILPASSES

Med Exformatics’ aktivitetsstyringssystem får I det bedste af to verdener. I får et helt enkelt standardsystem med en grundlæggende funktionalitet, der er udviklet og afprøvet til at kunne dække behovet ved enhver type aktivitetsstyring eller sagsbehandling.
Herudover får I et meget fleksibelt system, der udmærker sig ved sin evne til at blive tilpasset til jeres behov og forretningsgange, hvor vi hurtigt kan tilføje ekstra felter og funktionalitet ved at konfigurere og tilføje moduler
Fordel 1

I får præcis den funktionalitet, som er nødvendig for jer, og I slipper for at skulle slås med nedsat brugervenlighed i et system, der er svært at overskue og finde rundt i.

Fordel 2

I kan starte med den vigtigste, grundlæggende funktionalitet først og efterfølgende udbygge systemet, i takt med at jeres brugere bliver vant til at arbejde i det og får flere ønsker og behov.

Fordel 3

I kan tilføje moduler og med en begrænset indsats udvide systemet til at dække andre af jeres arbejdsgange og forretningsområder.

Fordel 4

Den tilpassede funktionalitet gør det meget let og overskueligt for jeres brugere at arbejde i det, samtidig med at deres måde at arbejde på understøttes fuldt ud.

Fordel 5

Resultatet er, at systemet skaber en betydelig værdi for jeres medarbejdere i deres arbejde, og at de derfor rent faktisk bruger systemet mest muligt hver eneste dag.

Fordel 6

Vores enkle, tidløse brugergrænseflade er ens og genkendelig for alle, der benytter vores system – og bidrager til, at brugerne let får det fulde overblik over data på en sag eller aktivitet.

SÅDAN ER EXFORMATICS

EN ENGAGERET FAMILIE, DER
ARBEJDER FOR SINE KUNDER

Sådan er vi
  • Vi er en motiveret, velfungerende familie, der er tæt på vores kunder.
  • Vi er erfarne rådgivere med evnen til at lytte, kommunikere og forstå vores kunders forretning.
  • Vi er strukturerede projektledere med god viden om vores system, og hvad det kan bruges til.
Sådan arbejder vi
  • Vi bestræber os altid på at være ligeså lette at arbejde sammen med, som vores system er at arbejde i.
  • For hver eneste kunde er det vores mål, at kunden får det maksimale udbytte af vores system.
  • Vi arbejder efter strukturerede processer og løser vores kunders problemstillinger hurtigt og effektivt.

Vores GDPR-Modul

TRYG OG ENKEL
HÅNDTERING AF GDPR

Da vores aktivitetsstyringssystem Exfonet er et kernesystem, som giver adgang til vores kunders centrale data, er håndteringen af GDPR et ufravigelig krav til vores system. Derfor har vi indbygget et GDPR-modul i Exfonet, som hjælper vores kunder med at identificere personfølsomme data og tage beslutning om, hvilke der skal slettes eller anonymiseres hvordan og efter hvor lang tid. Det gælder også for e-mails og dokumenter, som ligeledes kan slettes nemt og hurtigt efter et på forhånd defineret tidsinterval.
Vi har allerede implementeret GDPR hos de fleste af vores kunder, som har benyttet Exfonet i en årrække. Selv benytter vi dagligt vores eget system med indbygget GDPR-modul og har en ISAE-3000 revision fra Deloitte. Det sikrer vores kunder, at vi som partner efterlever de til enhver tid gældende GDPR-regler. For at I nemmest muligt muligtfår implementeret GDPR i vores aktivitetsstyringssystem, anbefaler vi, at vi holder en GDPR-workshop, hvor vi gennemgår jeres data og procedurer – og fastlægger, hvad der skal gøres for hvert felt, for at I kan blive compliant.
Herudfra kan vi tilpasse GDPR-modulet til jeres behov og lovgivningsmæssige forpligtelser og sørge for, at systemet automatisk sletter eller anonymiserer de nødvendige data, e-mails og dokumenter på de rigtige tidspunkter, efter at I har bekræftet sletningerne. Herudover tester og dokumenterer vi, at det rent faktisk bliver gjort. Processen er nem og ligetil på grund af vores målrettede GDPR-modul og den enkle, logiske opbygning af vores aktivitetsstyringssystem.