Bliv ringet op
Ja tak, jeg vil gerne høre mere om, hvad I kan tilbyde.

Contact Phone
Klik for at gå til:

Quick Guide

En lettere hverdag
for sagsbehandlerne

Exformatics’ medlemsløsning

Brancheløsning, der understøtter medlemsorganisationers komplekse verden

Mange medlemsorganisationer oplever en høj kompleksitet i deres forretning, fordi der er stor variation i de sager, de behandler, samtidig med at deres medlemmer er meget forskellige. Herudover har de typisk en del politiske ikke-medlemsrelaterede aktiviteter, som går på tværs af sagerne og både en hovedbestyrelse og en række forskellige udvalg. Exformatics’ brancheløsning til medlemsorganisationer dækker det hele, og er samtidig i stand til at håndtere den høje grad af kompleksitet i organisationerne på en enkel og meget brugervenlig måde.
Løsningen består først og fremmest af vores aktivitetsstyringssystem Exfonet, som er blevet tilpasset og udbygget til medlemsorganisationers behov og ønsker. Herudover har vi udviklet en ekstern portal til præsentation og kommunikation med jeres medlemmer, og vi tilbyder at integrere løsningen til jeres økonomisystem. Alt i alt dækker vores medlemsløsning kerneforretningen hos vores medlemsorganisationer, og kan via sin enkle, fleksible opbygning hurtigt tilpasses den enkelte kunde eller udvides løbende ved hjælp af sine indbyggede konfigureringsmuligheder. Løsningen er udviklet på SharePoint- og Microsoft-standardplatformen og imødekommer GDPR-kravene.

Vores kunder siger

Aha-oplevelse i FTF

Avatar
”Vi valgte Exformatics’ Exfonet ud fra to kriterier, som ellers aldrig hænger sammen: Den billigste pris og det system, som vi syntes bedst om. Det har ført til, at 90 procent af medarbejderne nu bruger hele 90 procent af løsningen. Det er unikt! Jeg er desuden imponeret over hele implementeringen. Jeg spurgte til at begynde med, lidt mistroisk, om der ikke skulle lægges en måned oveni deres egen deadline. Men der gik under fire måneder, til systemet var implementeret, og alle data var konverteret og lagt ind. Det slår vores første system med 14 måneder.”
Jesper Sylvest, it-konsulent hos FTF (nu FH)

Exformatics’ medlemsløsning

Exfonet medlem

Vi tilbyder medlems- og paraplyorganisationer en enkel og brugervenlig sagsbehandlingsløsning, der er udviklet baseret på vores aktivitetsstyringssystem Exfonet. Løsningen inkluderer portaler til at håndtere kommunikationen med organisationens medlemmer og udvalg – og et GDPR-modul, som gør det let og enkelt at imødekomme GDPR-kravene.

Hvad kan løsningen?

Få styr på jeres sager omkring medlemmer, udvalg og arrangementer

Med Exformatics’ medlemsløsning kan I håndtere jeres forskellige medlemssager, hvor sagsbehandlerne rådgiver medlemmerne om juridiske eller politiske emner. Medlemmerne er enten personer, organisationer eller virksomheder, og vores løsning kan håndtere dem alle.
Sagsbehandlingen er løsningens kerne, og alle data omkring et medlem samles på det enkelte, medlem sammen med alle de dokumenter og den korrespondance, der vedrører medlemmet. Løsningen indeholder desuden en række skabeloner til Microsofts Office pakke, og kan ligeledes håndtere aktiviteter, der er relateret til udvalg og arrangementer.
Fordel 1

I medlemsløsningen kan I oprette, arbejde i, gemme og dele sager på tværs af organisationen, f.eks. i forbindelse med at I yder rådgivning til jeres medlemmer.

Fordel 2

Løsningen kan benyttes til at skabe overblik over jeres medlemmer, hvor de arbejder, hvilke sager der kører på dem, og hvilke udvalg og arrangementer de er en del af.

Fordel 3

Jeres sagsbehandlere kan desuden se alle udvalgssager og arrangementer og holde styr på, hvilket materiale der er blevet distribueret til hvilke medlemmer på hver sag eller arrangement.

Fordel 4

Via vores mødemodul kan I planlægge møder eller møderækker, holde styr på hvem der deltager og benytte faste skabeloner til f.eks. dagsordener og mødereferater.

Fordel 5

Løsningen fungerer som et overbliksværktøj for jeres medarbejdere så vel som ledelse, så de f.eks. kan se, om tidsfristerne overholdes, og om fordelingen af sager i organisationen er optimal.

Fordel 6

Via den eksterne portal er det muligt at kommunikere direkte med medlemmerne og gemme korrespondancen på hver sag, uden at der spredes e-mails med personfølsomme oplysninger.

Vores kunders udbytte

Jeres sagsbehandlere kan arbejde mere effektivt

Bedre styr på sagerne
  • I kan holde styr på alle jeres forskellige typer sager i den samme brugergrænseflade, og få nem og hurtig adgang til alle dokumenter og korrespondance på en sag.
  • Jeres sager bliver behandlet hurtigere og mere ensartet, fordi I kan optimere og ensrette jeres arbejdsgange ved hjælp af de indbyggede workflows.
  • I kan kommunikere med jeres medlemmer i et lukket portalunivers, og undgår på den måde at skulle gøre brug af e-mails med personfølsomme data.
Aflastning og forbedret beslutningsgrundlag
  • I opnår en betydelig aflastning i jeres forberedelse og afholdelse af møder.
  • I får øget viden om sagsbehandlingen i jeres organisation og kan nemmere træffe beslutninger.
  • Det er lettere at oplære nye medarbejdere og tage over for kolleger i tilfælde af sygdom eller ferie.

SÅDAN BRUGES LØSNINGEN

LET OG INTUITIVT AT ARBEJDE I

Når I har valgt en aktivitetstype og oprettet en sag, i forbindelse med at I har rådgivet et medlem om et politisk eller juridisk emne, foregår det videre arbejde på sagen direkte i vores medlemsløsning, hvor de nødvendige aktiviteter, opgaver, dokumenter og korrespondance genereres og gemmes naturligt i løbet af arbejdsprocessen. Mens I arbejder, kan I altså både oprette standarddokumenter og -e-mails i løsningen, som sendes fra Outlook men gemmes i jeres løsning. I skal ikke huske på at arkivere, og de dokumenter, e-mails og andet materiale, som I udveksler med kolleger fra andre afdelinger eller eksterne samarbejdspartnere, gemmes også automatisk på de rigtige aktiviteter.

Det indbyggede GDPR-modul i vores medlemsløsning er baseret på best pratice og gør det muligt for jer at leve op til de skærpede krav om god medlemshåndtering.
Her er vi