Bliv ringet op
Ja tak, jeg vil gerne høre mere om, hvad I kan tilbyde.

Contact Phone

Kundecase - BWSC

KUNDECASE - INGENIØRVIRKSOMHED

BWSC opnåede massive tidsbesparelser og øget kvalitet

Dokumentation og beskrivelser, der før fyldte flyttekasser, håndteres og sendes i dag med Exfonet. BWSC har siden 2005, hvor de implementerede Exfonet, opnået: Massive tidsbesparelser, øget kvalitet i manualer og fuld versionskontrol ved forsendelser. Der udvikles løbende på løsningen i forhold til understøttelse af flere funktionsområder og processer, hvorfor BWSC fortsat oplever et stigende udbytte af løsningen.

Et langt bedre overblik, fuldt styr på dokumentationen og tidsbesparelser i dokumentflowet. Det er nogle af de gevinster, som Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) har vundet ved at indføre Exformatics ECM.

Ingeniørvirksomheden, der årligt er totalentreprenør på byggeprojekter inden for energi verden over, producerer ved hvert projekt op mod 10.000 dokumenter

f.eks. tegninger, montagedokumentation og drifts- og vedligeholdsvejledninger. De mange dokumenter blev tidligere printet og fragtet med container til destinationen.
Det var en langsommelig, ressourcekrævende og dyr proces, der nu er afløst af digitale forretningsgange.
Gevinster ved løsningen
  • Minimerer administrativt rutinearbejde
  • Øget revisionsstyring på dokumenter og manualer
  • Enklere opfølgning på dokumentation
  • Manuel håndtering af fysiske dokumenter afløst af direkte elektronisk overførsel
"Det var før så godt som umuligt at garantere, at man havde de rigtige revisioner på vores byggesites. Dén sikkerhed har vi i dag!"
Mikkel Bro, IT Project Manager,
BWSC
Fakta om BWSC's løsning

BWSC's Exfonet løsning har været i drift siden 2005, og har i den periode gået fra omkring 100 brugere til 500 i 2016. Virksomheden gemmer al dokumentation for byggesites og styrer alle projekter og processer i Exfonet.

"Før gemte vi alt på forskellige fællesdrev, hvor vi så måtte finde seneste dokumenter ud fra revisionsnummeret. En projektmedarbejder havde til opgave at samle alle de fysiske dokumenter, som sekretæren skulle skrive følgebrev til med komplet indholdsfortegnelse. Det var en langsommelig proces, hvor der skulle skrives 100 linjer per dokument alene til følgebrevet. Nu genereres det hele ved få step i systemet, og vi kan opfylde kundernes øgede krav om mere dokumentation," siger Mikkel Bro, IT Project Manager i BWSC.

Ud over tidsbesparelsen i håndteringen af de store mængder information, vinder ECM-løsningen også på et andet vigtigt punkt; dokumentkontrol! Exfonet har fjernet det ansvar, der tidligere lå placeret hos den enkelte medarbejder, for at følge afdelingsspecifikke arkiveringsregler.

Den gamle proces krævede stor datadisciplin hos medarbejderne. Det er nu meget nemmere at finde dokumenterne og holde styr på revisionerne. Det var før så godt som umuligt at garantere, at man havde de rigtige revisioner på vores byggesites - dén sikkerhed har vi i dag, " fortæller Mikkel Bro videre. Til trods for at der samlet set er opnået store procesmæssige tidsbesparelser, har indførslen af Exfonet stillet krav om forandringsledelse i organisationen, da det har medført en omrokering af nogle opgaver. Eksempelvis er opgaven dokumentarkivering flyttet fra en sekretærrolle til den enkelte videnmedarbejder.
Selvom det oprindeligt ikke var overførslerne af data til byggesites, underleverandører og entreprenører – de såkaldte transmittals – der var hovedformålet med at skaffe Exfonet, så er det i dag den vigtigste funktion, som løsningen varetager.

"Transmittals er den største administrative byrde, og ved valget af Exfonet fandt vi det interessant, at det dels byggede på Microsoft SharePoint, dels at det var en åben og lettilgængelig løsning. Vi havde valget mellem det, eller nogle meget rigide løsninger. Men da tid er en væsentlig faktor, når vi skal få en bar mark til at levere strøm inden for 12 måneder, faldt valget på Exformatics som leverandør." forklarer Mikkel Bro om valget af Exfonet.
Fakta om BWSC
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) er en dansk ingeniørvirksomhed, der er verdensførende totalentreprenør og operatør af kraftværker samt førende inden for udvikling i vedvarende energi. Inden for de seneste tre årtier har BWSC leveret 175 dieselkraftværker i 53 lande. BWSC blev etableret i 1980 og har hovedkontor i Allerød.
Her er vi