Helt enkelt
standardsystem

GENERELT OM SYSTEMET

DET HANDLER OM AKTIVITETSSTYRING
ELLER SAGSBEHANDLING

Exformatics’ system Exfonet er et aktivitetsstyringssystem eller sagsbehandlingssystem, som med fordel kan benyttes af forskellige typer virksomheder til at understøtte udførelsen af deres opgaver, projekter eller sager. Det er et helt enkelt standardsystem, som er let og intuitivt at arbejde i for alle, og som kan meget mere end et traditionelt ESDH- eller
ECM-system. Udover aktivitetssystemet har vi udviklet enkle, brugervenlige fagsystemer til specfikke brancher som f.eks. medlemsorganisationer, fonde og museer, som inkluderer vores aktivitetsstyringssystem sammen med eksterne portaler.

VISUEL OVERSIGT OVER SYSTEMET

VISUEL OVERSIGT OVER SYSTEMETS OPBYGNING MED GENERELLE MODULER

SÅDAN BRUGER MAN SYSTEMET

LET OG INTUITIVT AT ARBEJDE I

Når I har valgt en aktivitetstype og oprettet en aktivitet som f.eks. en medlemssag, foregår det videre arbejde med sagen direkte i vores system Exfonet, hvor de nødvendige aktiviteter, opgaver, dokumenter og e-mails genereres og gemmes naturligt i løbet af arbejdsprocessen. Exfonet er integreret med Microsoft Office-pakken, og mens I arbejder, kan I således både oprette standarddokumenter og e-mails i systemet, som skrives og sendes fra Outlook men gemmes i aktivitetsstyringssystemet. I skal ikke huske på at arkivere, og de dokumenter, e-mails og andet materiale, som I udveksler med kolleger fra andre afdelinger eller eksterne samarbejdspartnere gemmes også automatisk på de rigtige sager. Alt i alt opnår I, at jeres sager er veldokumenterede, at alle kan få fat i og overskue sagsakterne, og at jeres brugere derfor kan arbejde hurtigt og effektivt.

SYSTEMETS UNIKKE FUNKTIONALITET

KAN OPBYGGE WORKFLOWS
OG GEMME AL KOMMUNIKATION

Exfonets workflow-funktionalitet
 • I kan benytte Exfonets enkle workflow-funktionalitet til at opbygge workflows for jeres forskelligartede arbejdsprocesser direkte i systemet.
 • Dermed kan I optimere og ensrette jeres aktiviteter og arbejdsgange – og opnå en effektivisering af brugernes arbejdsdag.
 • Selv meget tunge og komplekse arbejdsgange med mange involverede parter kan på den måde gøres betydeligt lettere.
Exfonets indbyggede aktivitetsstrømme
 • Aktivitetsstrømmene gør det muligt at kommunikere med kolleger i systemet, så alle uformelle diskussioner og chatbeskeder gemmes direkte på den relevante sag.
 • Det sikrer, at I også får vigtige, afklarende kommentarer og selve konteksten i en sag med.
 • I får således dokumenteret al korrespondance, også den vigtige, uformelle, på hver eneste sag.

Fordele ved systemet

Let og hurtigt at oprette, gemme, dele,
arbejde, få overblik og kommunikere

Med vores aktivitetsstyringssystem Exfonet får I et system, der gør jer bedre, hurtigere og mere effektive til at styre jeres aktiviteter og håndtere jeres sagsbehandling. Herudover vil I også komme til at opleve, at kvaliteten og ensartetheden i den måde, jeres brugere arbejder på, bliver bedre.
Og sidst men ikke mindst er vores system naturligvis GDPR-compliant og vil derfor gøre det nemt og overkommeligt for jer at overholde GDPR-lovgivningen.
Fordel 1

På grund af systemets brugervenlighed og enkle struktur er det let og hurtigt at oprette, gemme og dele sager, og I kan arbejde flere på den samme sag samtidig.

Fordel 2

Alt relateret til en sag som f.eks. dokumenter, e-mails og intern kommunikation ligger ét sted i den rette kontekst, så I får et godt overblik og sikrer jer, at alt er dokumenteret og let at finde.

Fordel 3

Filer og kommunikation til og fra eksterne parter og på tværs af afdelinger er også inkluderet på sagen.

Fordel 4

Vores stærke skabelonmotor gør det let og hurtigt at opbygge nye standarddokumenter og -e-mails baseret på fraser.

Fordel 5

I behøver ikke at maile internt men kan i stedet for kommunikere med jeres kolleger om en sag direkte i systemet, hvor jeres uformelle chatbeskeder bliver gemt automatisk på sagen.

Fordel 6

I får adgang til statistikker, hvor både ledere og medarbejdere kan se antal sager pr. sagstype, sagsbehandlingstiden pr. sagstype og fordelingen af sager pr. sagsbehandler.

Vores kunders udbytte

I gør hverdagen nemmere
og bedre for jeres brugere

Bedre overblik og øget effektivitet
 • I kan optimere og ensrette jeres arbejdsgange – også hvis de er meget komplekse – og derved sikre, at jeres sager bliver behandlet hurtigere og mere ensartet.
 • Da alting på en sag er samlet ét sted, oplever I færre frustrationer over, at I ikke kan finde tingene og få det fulde overblik over en sag.
 • I slipper for at lave huskelister på gule lapper og bruge tid på manuelle processer som f.eks. arkivering.
Større viden og forbedret beslutningsgrundlag
 • I får øget viden om sagsbehandlingen i jeres organisation og kan nemmere træffe beslutninger.
 • Det er lettere at oplære nye medarbejdere og tage over fra kolleger i tilfælde af sygdom eller ferie.
 • I opnår et bedre og lettere internt samarbejde og vidensudveksling på tværs af organisatoriske skel.