Nye kunder digitaliserer fondsadministrationen

FONDSLØSNING TIL NYE KUNDER

EXFORMATICS LEVERER FONDSLØSNING TIL TO NYE KUNDER

Exformatics har digitalisering af fonde som et særligt fokusområde, og vi besidder en indgående viden om fondes arbejdsgange. Vi har netop leveret nye fondsløsninger til endnu to fonde, som begge indgik en aftale med Exformatics i primo 2017, og kunne kort før sommerferien gøre brug af deres nye fondsløsning.

Fire fordele ved Exformatics' fondsløsning

Løsningerne er først og fremmest baserede på vores aktivitetsstyringssystem, Exfonet, der er en standard løsning, der bliver skræddersyet til fonde. Løsningen kan let tilpasses fondens individuelle ønsker og behov, og kan let implementeres.

Løsningen er næste generations konfigurerbare digitalisering, som omfatter dynamiske workflows, der medfører flere fordele og en effektiviseret arbejdsgang.

1. Fuld digital løsning

Exformatics’ Fondsløsning udgør en komplet digital løsning, der eliminerer den manuelle håndtering af oprettelse af ansøgninger, som giver store administrative tidsbesparelser. Et eksempel på dette er ved oprettelsen af nye ansøgningsrunder, hvor det understøttende workflow automatisk opretter digitale ansøgningsformularer, og tilhørende sags-oprettelser. Som en del af den digitale løsning er alle stamdata, beskrivelser, dokumenter o.l. samlet på den respektive ansøgning, og kan let findes frem.

2. Bestyrelsens arbejdsgange får et løft

Alle vores kunder fremhæver effektiviseringen af bestyrelsens arbejdsgange som en stor fordel ved Exformatics’ Fondsløsning. De digitale arbejdsgange betyder, at bestyrelsesmedlemmerne kan kommentere, vurdere og behandle ansøgningerne online, hvormed afstemningen kan foretages løbende af det enkelte bestyrelsesmedlem. Fra deres PC, såvel som fra en telefon eller IPad, kan bestyrelsesmedlemmerne gennemse ansøgningerne, afgive stemmer mv.
Løsningens fleksibilitet danner bedre beslutningsgrundlag for bestyrelsen, og gør det nemmere og hurtigere at behandle ansøgningerne. Efter bestyrelsen har behandlet en ansøgning, sørger systemet automatisk for opgørelse af udbetalinger og underretning til ansøgeren.

3. Sikrer overholdelse af GDPR

Den kommende EU persondataforordning (GDPR), som træder i kraft d. 25. maj 2018, indeholder flere skærpede krav, som er vigtige for fonde at bringe ind i den daglige drift for at undgå sanktioner og overtrædelse af reglerne. Dette sikres med Exformatics’ Fondsløsning, som skaber orden og danner klassificering af person og personhenførbare data. Fondsløsningen giver samtidig mulighed for tilknytning af politikker for sletning og anonymisering af data, i henhold til organisationens specificerede politikker for datahåndtering.”

4. Hurtig implementering

Exformatics’ Fondsløsning bygger på DCR, som er et unikt værktøj til definering af processer og arbejdsgange. Ved hjælp af DCR kan vi levere en standardløsning, hvor der nemt kan foretages tilpasninger, der understøtter den enkelte fonds unikke arbejdsgange, ansøgningsformular o.l. Fondsløsningens store fleksibilitet, og muligheden for løbende tilpasning sikrer, at Fondsløsningen er i stand til at følge og understøtte fondens udvikling.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi i Exformatics kan hjælpe jeres fond med en digitalisering af fonds-administrationen? Så kontakt os her