Dreyers Fond vælger fondsløsning fra Exformatics

Kundewin - Dreyers Fond

INNOVATIV EXFORMATICS-LØSNING I DRIFT HOS DREYERS FOND

Dreyers Fonds nye fondsløsnig fra Exformatics er nu i drift, og løsningen skal gøre det lettere at håndtere ansøgningsrunder i fonden.

Dreyers Fond har valgt en fondsløsning fra Exformatics til fondens to årlige uddelinger, herunder også styring af ansøgninger og udbetalinger. Med en fondsløsning fra Exformatics, er arbejdsgangen fuldstændigt digitaliseret, lige fra ansøgere indtaster oplysninger på fondens hjemmeside til midlerne udbetales.

En formular sender oplysningerne fra hjemmesiden og direkte til Exformatics fondsløsningen, der integrerer til bl.a. Navision, fondens bank samt SKAT. Integrationen sikrer, at data er tilgængelige i flere systemer, og at oplysninger sendes direkte til f.eks. SKAT. Det er arbejdsgange, der indtil nu er foregået manuelt.

Exformatics' fondsløsning anvender fleksible og tilpasbare arbejdsgange baseret på DCR-grafer, som er udviklet i samarbejde med IT Universitetet i København. Dermed understøttes fondens unikke arbejdsgange i en standardløsning, som via DCR-grafen opfylder fondens regler og behov. Thomas Hildebrandt, lektor på IT Universitet siger:

Det var skønt at se DCR-grafernes fleksibilitet gøre gavn på det første rigtige sagsbehandlingssystem i produktion, både ved at give frihed i sagsbehandlingen inden for reglerne, men også ved at gøre det muligt at tilpasse reglerne efter ibrugtagningen, da det ofte først er på det tidspunkt, at det bliver klart for kunden, hvad den faktiske arbejdsgang er.
Morten Marquard, adm. direktør i Exformatics, tilføjer:

Det er fascinerende, at nye forretningsregler realiseres ved en justering af DCR-grafen, hvorefter systemets logik er ændret. Vi har brugt det nogle gange ifm. leverancen, da kundens krav ikke dækkede alle regler.

Et centralt ønske fra fondens bestyrelse er opnået, idet bestyrelsen fremover kan vurdere og stemme på ansøgninger digitalt fra PC’ere såvel som fra f.eks. en iPad. Bestyrelsen forventer, at dette vil mindske arbejdspuklen ifm. vurderingen af ansøgninger, som i dag er papirbaseret. På sigt forventes det, at en del af ansøgningerne kan godkendes inden et bestyrelsesmøde. På den måde får fondens bestyrelse bedre tid til fordybelse i konkrete sager.

Om Dreyers Fond

Dreyers Fond uddeler hvert år i april og november legater for op mod 20 millioner kroner til projekter og studieophold til gavn for advokat- og arkitektstanden. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet, f.eks.. i form af studierejselegater.

Dreyers Fond har som vision, at den til enhver tid vil være én af Danmarks mest toneangivende bidragsydere til arkitekt- og advokatstanden og understøtte innovation, det kvalitative niveau samt høj integritet.