Bliv ringet op
Ja tak, jeg vil gerne høre mere om, hvad I kan tilbyde.

Contact Phone

Danske fondes digitaliseringsniveau

Markedsundersøgelse

MARKEDSUNDERSØGELSE AF DANSKE FONDES DIGITALISERINGSNIVEAU

Exformatics har udarbejdet en markedsundersøgelse, der belyser hvor langt danske fonde er kommet med at digitalisere deres fondsadministration og imødekomme GDPR-kravene. Undersøgelsen baserer sig på 87 telefoninterviews med store så vel som mindre fonde herunder både erhvervsfonde og filantropiske fonde, som håndterer ansøgninger og uddeler legater.

Fondes arbejdsgange er komplekse og er ofte forbundet med et stort administrativt arbejde. Derudover har de danske fonde gennem de senere år oplevet stor bevågenhed, både gennem komiteen for god fondsledelse og ikke mindst med de nye krav vedr. persondataforordningen (GDPR) som trådte i kraft 25. maj 2018. Store dele af de nye krav til fondene kan håndteres digitalt. Rapporten har derfor til formål at undersøge
digitaliseringsniveauet i den danske fondsverden. Rapporten belyser, hvordan fonde håndterer og opbevarer ansøgninger, hvordan de kommunikerer internt og eksternt med ansøgere og bestyrrelser og deres brug af automatisererede processer. Derudover berører rapporten fondenes GDPR parathed, herunder hvordan de forholder sig til kravene fra GDPR og hvilke tiltag, de har foretaget for at blive GDPR compliant.
fondes-digitaliseringsniveau
Her er vi