Bliv ringet op
Ja tak, jeg vil gerne høre mere om, hvad I kan tilbyde.

Contact Phone
Klik for at gå til:

Quick Guide

Velegnet til alle
typer virksomheder
og organisationer

HVEM KAN FÅ GLÆDE AF SYSTEMET?

KAN BENYTTES AF ALLE TILSAGSBEHANDLING
OG AKTIVITETSSTYRING

En lang række virksomheder benytter i dag Exformatics’ enkle system, Exfonet, til deres aktivitetsstyring eller sagsbehandling i forskellige afdelinger. Selvom aktiviteterne eller sagsbehandlingen er forskellige, er det muligt at bruge det samme system med den samme brugergrænseflade og glæde sig over, at systemet er så genkendeligt, at det er let for brugerne at forstå arbejdsgangene, selv i andre afdelinger. Systemet kan håndtere alle de forskellige sagstyper, der er behov for i den samme brugergrænseflade, hvor alle medarbejdere arbejder efter den samme ensartede proces for hver sagstype.
Det er også baggrunden for, at så mange forskellige typer virksomheder kan få stor værdi af systemet. Vi understøtter eksempelvis aktivitetsstyring og sagsbehandling i organisationer, så vel som i offentlige og private virksomheder. Forretningsområderne spænder bredt lige fra juridisk og politisk sagsbehandling til HR, projektstyring, kvalitetsstyring, service- og supportopgaver. Vi har derudover udviklet enkle, brugervenlige fagsystemer til de brancher, som vi har særligt mange kunder i. Vi har derudover udviklet enkle, brugervenlige fagsystemer til de brancher, som vi har særligt mange kunder i.

Vores kunder siger

FIK BEDRE OVERBLIK
OG STYRING AF OPGAVERNE

Vores problem i det daglige var, at vi mødte på arbejde og tændte for Outlook. Vi brugte rigtig lang tid på at tage hver enkelt e-mail og besvare den eller sende den videre, men vi fik aldrig overblik eller prioriteret opgaverne. Outlook og e-mails der fløj frem og tilbage stjal vores tid og blev støj. Nu bruger jeg Exformatics’ løsning til at styre min arbejdsdag. Exfonet er min startside, når jeg begynder om morgenen. Her ser jeg, hvilke beskeder jeg har fået og hvilke opgaver jeg skal løse. Fra forsiden skriver vi desuden generelle beskeder til medar¬bejderne, så løsningen fungerer også som et intranet for os.”
Simon Heide,
Museumforvalter på Davids Samling
Avatar

FEEDBACK FRA KUNDEUNDERSØGELSE

Vi har spurgt vores kunder,
hvad de har fået ud af Exfonet,

Vores kunder oplever til vores store glæde, at vores aktivitetsstyringssystem Exfonet er meget enkelt og brugervenligt. Systemet er velfungerende, og kunderne påskønner i høj grad, at alting på en sag, ligger ét sted, så alle med adgang til sagen
kan få det fulde overblik. Kunderne siger også, at deres brugere er overvejende godt tilfredse, og som firma oplever de os som meget imødekommende og samarbejdsorienterede.
Fordel 1

Kunderne har øget effektiviteten i deres organisationen, fordi det er blevet så meget nemmere at arbejde med en sag, finde tingene og kommunikere med andre om en sag, både internt og eksternt.

Fordel 2

Kunderne har forbedret kvaliteten, både fordi de kan se, hvor mange ressourcer de skal bruge på de forskellige typer sager, men også fordi de kan dele viden om kvalitetsforbedringer.

Fordel 3

Kunderne oplever, at de har fået optimeret deres arbejdsgange, fordi vores system gør det muligt at etablere optimale processer og gøre dem mere digitale.

Fordel 4

Kunderne synes, at det er blevet nemmere at oplære nye medarbejdere, fordi materialet nu ligger ét sted og systemet guider dem i, hvordan de skal arbejde.

Fordel 5

Kunderne siger, at det er let at overtage fra hinanden ved sygdom eller ferie, fordi systemet er genkendeligt på tværs af afdelinger og guider dem frem i de arbejdsprocesser, de ikke er rutinerede i.

Fordel 6

Kunderne synes, at der fortsat er uanede muligheder for at opnå forbedringer ved at udbygge systemet eller udbrede det til endnu flere afdelinger.

VORES TILGANG TIL SAMARBEJDET

VI LYTTER, FORSTÅR OG
GØR VORES BEDSTE HVER GANG

Sådan gør vi
  • Vi har fokus på at udvikle gode løsninger, der virker i praksis, og på at gøre livet nemmere for vores kunder.
  • Vi gør vores bedste for at udfordre vores kunder positivt og konstruktivt i deres ønsker.
  • Vi forsøger altid at være lydhøre og imødekommende over for vores kunders behov og ønsker.
Det opnår I
  • At vores samarbejde fra starten er nemt, effektivt og fuldt ud lever op til jeres positive forventninger.
  • At I får en løsning, som kan udbygges til mere, end I overhovedet havde forestillet jer.
  • At jeres brugere bliver begejstrede over deres nye system og kommer til at bruge det i praksis.
Her er vi