Bliv ringet op
Ja tak, jeg vil gerne høre mere om, hvad I kan tilbyde.

Contact Phone
Klik for at gå til:

Quick Guide

Enkle, brugervenlige
fagsystemer

HVAD ER VORES BRANCHELØSNINGER?

BRANCHELØSNINGER, DER DÆKKER KERNEFORRETNINGEN

Brancheløsninger, eller fagsystemer som de også kaldes, er normalt skræddersyede løsninger til specifikke brancher, der dækker det hele, eller dele af branchens typiske kerneforretning. Der findes ganske få brancheløsninger i dag, heriblandt vores Exfonet-brancheløsninger, der tilgodeser kerneforretningen og er baseret på et standardsystem. Normalt udvikles brancheløsninger fra bunden, hvilket ofte resulterer i høje omkostninger og en lang udviklingstid. Exformatics’ brancheløsninger er blevet udviklet baseret på vores aktivitetsstyringssystem Exfonet som en naturlig forlængelse af, at vi har opbygget en kundekreds i en branche, og fået et betydeligt kendskab til den.
Ved at kombinere den viden, vi har fået fra hver kunde, har vi identificeret fælles behov og mønstre – og herudfra taget tiltag til at møde hele branchens behov mere bredt i forhold til, hvad et ESDH- eller ECM-system kan dække. Det handler både om, at vi har tilføjet specialiseret funktionalitet i Exfonet, udviklet eksterne portaler til de specifikke brancher og udført integrationer til de øvrige it-systemer, som fortrinsvist inkluderer forskellige økonomisystemer. Sidst men ikke mindst er vores brancheløsninger GDPR-compliant og gør det derfor nemt og overkommeligt for jer at overholde GDPR-lovgivningen.

VISUEL OVERSIGT OVER BRANCHELØSNINGERNE

Visuel oversigt over brancheløsningernes opbygning/indhold

Vi tilbyder komplette brancheløsninger til medlemsorganisationer, fonde og museer, som er blevet udviklet med udgangspunkt i vores aktivitetsstyringssystem Exfonet. Herudover har vi tilpasset funktionaliteten i Exfonet til en række øvrige brancher.

INDHOLD OG FORDELE

INTUITIV STANDARDLØSNING, DER PASSER PRÆCIS TIL JERES BEHOV

Indhold i vores brancheløsninger
  • Vores brancheløsning består af vores aktivitetsstyringssystem Exfonet, som er blevet tilpasset og udbygget til behovene i jeres branche.
  • Vi har desuden lavet integrationer til de hyppigst anvendte systemer i de forskellige brancher, og udviklet portaler til dialog og dokumentudveksling med eksterne parter.
  • Vores løsning dækker jeres kerneforretning, og vil typisk indebære, at I blot har behov for et økonomisystem for at være fuldt ud dækket it-mæssigt.
Fordele ved vores brancheløsninger
  • I får enkelheden og de mange øvrige kvaliteter, som vores aktivitetsstyringssystem indeholder, sammen med den ekstra funktionalitet, som jeres branche har behov for.
  • I kan nyde godt af vores erfaringer og forståelse for jeres branche og den digitalisering, vi allerede har bidraget til i organisationer eller virksomheder, der ligner jeres.
  • Vores løsninger er i stand til at understøtte en høj grad af kompleksitet og variation i jeres arbejdsprocesser, som gør det muligt at automatisere og digitalisere jeres arbejde helt i bund.

Medlemsløsningen

Medlemsløsning der holder styr på jeres sager, medlemmer, udvalg og arrangementer

Med vores brancheløsning til medlemsorganisationer får I et system, der gør hverdagen lettere for jeres sagsbehandlere. Løsningen består af vores aktivitetssystem Exfonet, plus nogle ekstra moduler, som bidrager til at effektivisere administrationen og kommunikationen med omverdenen i forbindelse med behandling af sager, forberedelse og afholdelse af møder og udarbejdelse af analyser omkring sagsbehandlingen.
I kan desuden vælge at få en ekstern portal, som kan præsentere indhold og gøre jer i stand til at kommunikere direkte med jeres medlemmer via systemet, uden brug af e-mails med personfølsomme data.
Fordel 1

Det er let og hurtigt at oprette, gemme og dele sager, og I kan arbejde flere på den samme sag samtidig, uden at der opstår problemer.

Fordel 2

Alt relateret på en sag som f.eks. dokumenter, e-mails og intern kommunikation ligger ét sted i den rette kontekst, så I opnår, at alt er dokumenteret og let at finde.

Fordel 3

I imødekommer GDPR-kravene, fordi kommunikationen til og fra jeres medlemmer kan foregå i et sikkert portalunivers, uden brug af e-mails med personfølsomme data.

Fordel 4

I kan nemt og hurtigt give jeres udvalgsmedlemmer en overskuelig dagsorden med præcis de dokumenter, som de må se, frem for at skulle sortere ud i materialet til hver enkelt manuelt.

Fordel 5

I behøver ikke at maile internt, men kan i stedet for kommunikere med jeres kolleger om en sag direkte i systemet, hvor jeres uformelle chatbeskeder bliver gemt automatisk på sagen.

Fordel 6

I får adgang til statistikker, som skaber overblik over sagsbehandlingen, og f.eks. viser antal sager pr. sagstype, sagsbehandlingstiden pr. sagstype og fordelingen af sager pr. sagsbehandler.

Vores kunder siger

LO DIGITALISEREDE
DERES SAGSBEHANDLING

”Exfonet har forbedret informationsniveauet markant. Det er let at orientere sig i sager, man ikke er tilknyttet til i dagligdagen. Det muliggør i højere grad arbejde på tværs af organisationen, og sikrer at staben af forskellige konsulenter arbejder inden for de samme rammer. Dermed kan man på enklere vis supplere, hvor der er behov. Den store mængde viden er nu blevet hele organisationens, frem for tidligere hvor det var den enkelte medarbejders viden. Viden bliver i stedet parkeret i organisationen til gavn for alle.”
Kim Brandt Jensen,
advokatfuldmægtig og ansvarlig for ESDH i LO (i dag FH)
Avatar

Fondsløsningen

Fondsløsning, der holder styr på jeres ansøgninger og udlodningsrunder

Vores brancheløsning til fonde består af vores aktivitetssystem Exfonet og en ekstern portal, som med forskellige brugergrænseflader kan kommunikere med fondens ansøgere, bestyrelse og eksterne evaluatorer.
Løsningen indeholder den enkle, grundlæggende funktionalitet fra Exfonet suppleret med ekstra moduler, som bidrager til at effektivisere og automatisere administrationen af legatansøgningerne og kommunikationen med omverdenen. På den måde bliver det nemmere og mere effektivt for sekretariatet at administrere og validere ansøgningerne og for bestyrelsen at evaluere og træffe de rigtige beslutninger, så bevillingerne i praksis bliver givet til de rette projekter.
Fordel 1

Systemets enkle struktur og brugervenlighed gør det let og hurtigt at håndtere jeres ansøgninger og styre jeres udlodningsrunder, også i tilfælde af at I har meget varierende og komplekse processer.

Fordel 2

Alt relateret til en ansøgning, udlodningsrunde eller aktivitet ligger ét sted i den rette kontekst, så det altid er nemt at finde tingene.

Fordel 3

Kvaliteten og ensartetheden i den måde, jeres sekretariat arbejder på, bliver bedre, fordi systemet gør det muligt at optimere og ensrette jeres arbejdsgange.

Fordel 4

I behøver ikke at maile internt men kan i stedet for kommunikere med jeres kolleger om en ansøgning direkte i systemet, hvor jeres uformelle chatbeskeder bliver gemt automatisk på sagen.

Fordel 5

I opnår et bedre og lettere internt samarbejde og udveksling af viden, som også gør det nemmere at oplære nye medarbejdere og tage over fra kolleger i tilfælde af sygdom eller ferie.

Fordel 6

Vores fondsløsning er GDPR-compliant og gør det derfor nemt for jer at overholde GDPR-lovgivningen, blandt andet fordi portalen muliggør en direkte online dialog uden brug af e-mails.

Vores kunder siger

DREYERS FOND BLEV
100% PAPIRLØSE

”Vi i Dreyers Fond er rigtig glade for, at vi besluttede at skifte til digital behandling af de mange ansøgninger, vi får. Vores samarbejde med Exformatics fungerer yderst tilfredsstillende, og de er der, når vi har brug for dem. Vores ansøgningsbehandling foregår nu 100 % digitalt, og det har gjort sagsbehandlingen meget lettere og hurtigere. Vi har til enhver tid adgang til samtlige ansøgninger og tilhørende dokumenter og kan behandle ansøgninger, hvor end vi er.”
Patricia De Moor,
fondsadinistrator hos Dreyers Fond
Avatar

Museumsløsningen

Museumsløsning, der holder styr på jeres genstande og udstillinger

Vores brancheløsning til museer er udviklet ud fra vores aktivitetsstyringssystem Exfonet og indeholder den enkle, grundlæggende funktionalitet herfra. Herudover har løsningen en række unikke elementer, som dækker museers behov for at sikre overblik og styring omkring de enkelte genstande, udstillinger, videnbiblioteker og aktiviteter.
Den interne drift kan også håndteres af løsningen, ligesom den kan give medarbejderne et overblik over museets aktuelle data og ledelsen mulighed for at udtrække de ønskede rapporter. Sidst men ikke mindst kan Exfonet integreret til anerkendte museumsløsninger som f.eks. TMS.
Fordel 1

I bliver bedre, hurtigere og mere effektive til at håndtere jeres genstande og styre jeres udstillinger, fordi systemets brugervenlighed og enkle struktur gør det let og hurtigt at oprette, gemme og dele opgaver og informationer.

Fordel 2

I får et bedre overblik over jeres genstande, udstillinger og rundvisninger, fordi alle data for hver ligger ét sted i den rette kontekst i form af dokumenter, e-mails og intern kommunikation.

Fordel 3

Kvaliteten og ensartetheden i den måde, jeres brugere arbejder på, bliver bedre, fordi systemet gør det muligt at optimere og ensrette jeres arbejdsgange.

Fordel 4

I behøver ikke at maile internt men kan i stedet for kommunikere med jeres kolleger om f.eks. en udstilling direkte i systemet, hvor jeres uformelle chatbeskeder bliver gemt automatisk på sagen.

Fordel 5

Det bliver nemmere at oplære nye medarbejdere og tage over fra kolleger i tilfælde af sygdom eller ferie på grund af den forbedrede videnudveksling.

Fordel 6

Vores museumsløsning er GDPR-compliant og vil derfor gøre det nemt og overkommeligt for jer at overholde GDPR-lovgivningen.

Vores kunder siger

Fik bedre overblik og styring af opgaverne

”Vores problem i det daglige var, at vi mødte på arbejde og tændte for Outlook. Vi brugte rigtig lang tid på at tage hver enkelt e-mail og besvare den eller sende den videre, men vi fik aldrig overblik eller prioriteret opgaverne. Outlook og e-mails der fløj frem og tilbage stjal vores tid og blev støj. Nu bruger jeg Exformatics’ løsning til at styre min arbejdsdag. Exfonet er min startside, når jeg begynder om morgenen. Her ser jeg, hvilke beskeder jeg har fået og hvilke opgaver jeg skal løse. Fra forsiden skriver vi desuden generelle beskeder til medarbejderne, så løsningen fungerer også som et intranet for os.”
Simon Heide
Museumsforvalter på Davids Samling
Avatar
Her er vi